2651064168 6973631723 Αγαμέμνονα 55, Ιωάννινα ipaliagkas@gmail.com